Skip navigation

Tag Archives: Pingback

De drie namen klinken als Kwik, Kwek en Kwak. Oftewel de drie neefjes van Donald Duck. Dat zijn ze ook wel een beetje en ze hebben ook nog eens een oom die ze onder de vleugels neemt, namelijk Linkback. Je moet het alsvolgt zien: een linkback is een methode voor bijvoorbeeld bloggers om notificaties te ontvangen wanneer andere bloggers linken naar een gedeelte van hun content. Op deze manier kan de blogger inzicht krijgen in wie er naar zijn document linkt of refereert. Een linkback kan op drie manieren gebeuren en is daarom dan ook de verzamelnaam voor Refback, Trackback en Pingback. Op de website van De Nieuwe Reporter kun je gemakkelijk zien hoe een Pingback of een Trackback werkt.

Refback
De link tussen twee websites waarbij de ene website naar de andere verwijst, wordt een refback genoemd. Refback is deels afgeleid van het Engelse woord to refer, dat verwijzen betekent. Refbacks kom je vooral tegen in de blogstatistieken van weblogs zoals wordpress. Via een refback kun je zien waar vandaan mensen op jouw blog terecht zijn gekomen. Een blogstatistiek laat dan zien dat mensen je bijvoorbeeld gezocht hebben via google en laat daarbij ook zien met welke woorden mensen je gevonden hebben. Ook kan de url van de website getoond worden van waaruit de mensen genavigeerd hebben om bij jou terecht te komen. Een refback is dus zeer handig om er achter te komen van waaruit de meeste mensen jou vinden, dit kan erg handig zijn wanneer je werkt met een bepaalde doelgroep. Zo kun je ook zien op welke vlakken je een nieuwe doelgroep beter kunt bereiken.

refback2

Pingback
Een Pingback stelt bijvoorbeeld webloggers in staat om in de gaten te houden wie er linkt of referreert naar een van zijn artikels. Een Pingback lijkt veel op een Trackback maar is minder spamgevoeliger. Sommige weblogsoftware zoals WordPress, Movable Type en Community Server, supporten automatische Pingbacks waar alle linkjes in een gepubliceerd artikel ‘gepinged’ kunnen worden wanneer een artikel is gepubliceerd. Essentieel gezien kun je zeggen dat een XML-RPC-request is dat is verzonden van mijn site naar de site van iemand anders. Echter dient dit request altijd voorzien te zijn van een link. Wanneer de site van de ander een notificatie-signaal ontvangt, gaat er meteen een bericht uit naar mijn site om te checken of de link die wordt gebruikt daadwerkelijk bestaat. Bestaat deze link, dan is de Pinkback met succes opgeslagen. Een nadeel is dat een Pingback zeer gevoelig is voor spam. Een Trackback heeft hier minder last van.

pingbacks-en-trackbacks

Trackback
Naast de Refback en de Pingback heb je dus ook nog nummer drie: Trackback. Een Trackback is een systeem om vanuit bijvoorbeeld mijn weblog een reactie (signaal) te sturen naar een weblog van een vriend. Op deze manier weten de lezers van de weblog van die vriend dat er op mijn weblog een mogelijk interessant bericht staat. Trackback is in het kort gezegd dus een manier van reageren op een posting op een andere weblog, anders dan via de normale reactiepanelen. Het signaal dat mijn weblog naar de andere weblog stuurt wordt ook wel Trackback-ping genoemd. De systematiek achter Trackback is ontwikkeld door de makers van MovableType, een weblogsysteem, of beter gezegd een contentmanagementsysteem. Met de groei van het aantal weblogs is ook het gebruik van Trackback toegenomen. Maar het gebruik van Trackback is daarentegen verre van overweldigend te noemen. Dit komt waarschijnlijk omdat een Trackback een tamelijk onbekend signaleringssysteem heeft en de werking er van is niet altijd compleet duidelijk. Daarnaast kan het ook komen omdat veel internetters de voorkeur geven om niet via hun eigen weblog te reageren op postings van een ander, maar direct in het reactie-gedeelte van de betreffende website. Een derde reden is dat slechts een deel van de gebruikers van het internet niet over een eigen weblog beschikt en er bestaan weblogsystemen die geen Trackback ondersteunen. Een nadeel van het gebruiken van trackbacks is dat Trackback-signalen niet te herroepen zijn. Hiermee bedoel ik dat wanneer de reactie van mijn site naar de andere site is verstuurd (de Trackback-samenvatting), niet meer door de verstuurder te verwijderen is. Ook niet als de originele posting verwijderd wordt. De Trackback-samenvatting blijft op de ontvangende site staan totdat de eigenaar van de andere weblog het Trackback-commentaar verwijdert. Trackback kan onder andere ingezet worden op wordpress.