Skip navigation

Foto: Everystockphoto.comKoningin Wilhelmina heeft op 23 september in 1912 haar handtekening gezet onder de huidige auteurswet. Sinds oktober dat jaar is de wet van kracht. In die tijd was van de ontwikkeling van internet nog geen sprake. Wat is de stand van zaken op het gebied van auteursrechtelijke wetgeving op het internet?

Technologie-onafhankelijk
De auteurswet is een technologie-onafhankelijke wet. Dit houdt in dat de wet niet meteen aangepast hoeft te worden zodra er een nieuwe techniek zoals bijvoorbeeld internet wordt ontwikkeld. Waar en wanneer het auteursrecht gebruikt mag worden, blijft nog steeds een grijs gebied. De toepassing van de wet in auteursrechtelijk zaken op het internet leidt daarom nog wel eens tot problemen.

Arnoud Engelfriet: “Per jaar worden er in Nederland tientallen zaken met betrekking tot het auteursrecht behandeld. Concrete cijfers zijn onbekend omdat niet alle zaken de pers halen of in een database worden gepubliceerd.”

Aansprakelijkheid
Bij internetpagina’s is het vaak lastig te achterhalen wie de eigenaar is én om deze persoon aan te spreken op zijn overtreding. Een ander probleem is zodra je de eigenaar gevonden hebt, deze zover te krijgen om de ‘gestolen’ inhoud van zijn webpagina te verwijderen. Het komt daarom vaak voor dat de internetproviders worden aangesproken. De provider is immers bekend en heeft meer middelen waarop beslag gelegd kan worden. Op de website IusMentis staat dat providers vanzelfsprekend niet blij zijn met deze gang van zaken omdat zij op deze manier verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van hun abonnees.

IusMentis.com: “Een provider die alleen informatie doorgeeft, is niet aansprakelijk voor die informatie. Hetzelfde geldt voor een hostingprovider, mits hij de informatie weghaalt zodra deze onrechtmatig blijkt te zijn. Wel kunnen providers verplicht worden adresgegevens van klanten af te geven.”

Auteurswet
Het auteursrecht is het vanzelfsprekende recht van de maker van bijvoorbeeld een foto, film, webpagina, tekst, schilderij, tekening of geluidsfragment om te bepalen wat er mee mag gebeuren. En dan met name of mensen het mogen kopiëren, verspreiden of aanpassen. In Nederland zijn tekstschrijvers, journalisten, fotografen, kunstenaars, artiesten en webloggers beschermd. Het doel van het auteursrecht is de economische en morele belangen van de individuele auteur te beschermen. De volledig uitgeschreven Auteurswet is te vinden op de website van justitie. De wet maakt geen onderscheid tussen websites en weblogs. Tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur mag er beroep worden gedaan op het auteursrecht.

Straffen
Wie het auteursrecht schendt kan fikse geldboetes verwachten die van minimaal drie euro uit de eerste categorie op kunnen lopen tot 74.000 euro. Het laatste bedrag valt in de vijfde categorie. Over het algemeen ontvang je een brief of een claim met een eis tot schadevergoeding. Wie niet ingaat op deze eis, kan op een zeker moment een dagvaarding verwachten en voor de rechter worden gedaagd om op deze manier verplicht te worden gesteld om de vergoeding te betalen. De hoogte van de schadevergoeding kan afhangen van de omvang van de site én of je wel of niet wist dat je inhoud mocht overnemen. Wie op grote schaal het auteursrecht schendt kan een gevangenisstraf van minimaal 6 maanden tot maximaal vier jaar opgelegd krijgen.

Dit artikel is onderdeel van een reeks blogposts over het auteursrecht op internet. Lees ook:

Advertisements

3 Trackbacks/Pingbacks

  1. […] can use new media – About me « Radioprogramma’s over nieuwe media Auteursrecht op internet […]

  2. By Trouw in strijd tegen contentdief « Nerdette.nl on 10 Jun 2009 at 10:15 am

    […] Auteursrecht op internet […]

  3. By De auteurswet biedt kansen « Nerdette.nl on 02 Jul 2009 at 1:42 pm

    […] Deel 2: Auteursrecht op internet « Hoe werkt een internetredactie? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: